رشته حقوق از زیرمجموعه های کنکور انسانی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته حقوق در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، پیام نور ، غیرانتفاعی ، مجازی غیرانتفاعی ، مجازی دولتی و پردیس خودگردان صورت می گیرد . البته در رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی هم پذیرش دانشجو دارد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته حقوق ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته حقوق در انتخاب رشته انسانی را معرفی کنیم .


” پذیرش در رشته حقوق در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، پیام نور ، غیرانتفاعی ، مجازی غیرانتفاعی ، مجازی دولتی و پردیس خودگردان صورت می گیرد “


معرفی رشته حقوق در انتخاب رشته انسانی

در معرفی این علم باید گفت که هرگونه‌ روابط‌ اجتماعی‌ که‌ آثار حقوقی‌ از آن‌ ایجاد شود ، موضوع‌ علم‌ حقوق‌ قرار می‌گیرد . این‌ روابط‌ می‌ تواند مربوط‌ به‌ روابط‌ دولت‌ و مردم‌ باشد که‌ به‌ حقوق‌ عمومی‌ معروف‌ است‌ یا شامل‌ روابط‌ خصوصی‌ مردم‌ گردد که‌ حقوق‌ خصوصی‌ نامیده‌ می‌ شود . به‌ عبارت‌ دیگر حقوق‌ عمومی‌ شامل‌ حقوق‌ قوای‌ سه‌گانه‌ کشور ، حاکمیت‌ و آنچه‌ که‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ کشور است‌ ، می‌شود و حقوق‌ خصوصی‌ به‌ روابط‌ بین‌ خود مردم‌ می‌ پردازد که‌ مهمترین‌ آنها روابط‌ تجاری‌ است‌ که‌ عامل‌ ایجاد رشته‌ حقوق‌ تجارت‌ شده‌ است‌ یا مسائل‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ مدنی‌ است‌ که‌ از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ اموال‌ ، مالکیت‌ ، قراردادها ، مسؤولیت‌ هایی‌ که‌ اشخاص‌ در خطاهایی‌ که‌ مرتکب‌ می‌ شوند برایشان‌ به‌ وجود می‌ آید مثل‌ مسؤولیت‌ ناشی‌ از حوادث‌ ، قواعد مربوط‌ به‌ ارث‌ ، وصیت‌ ، ولادت‌ ، اقامتگاه‌ اشخاص‌ و ده‌ ها مورد دیگر اشاره‌ کرد . همچنین‌ شاخه‌ای‌ از حقوق‌ به‌ روابط‌ بین‌المللی‌ می‌ پردازد که‌ خود به‌ دو بخش‌ حقوق‌ روابط‌ بین‌الملل‌ عمومی‌ و خصوصی‌ تقسیم‌ می‌ شود که‌ حقوق‌ روابط‌ بین‌الملل‌ عمومی‌ به‌ روابط‌ بین‌ دولت‌ ها و سازمان‌ های‌ بین‌المللی‌ می‌ پردازد .
برای مطالعه متن کامل معرفی رشته حقوق کلیک کنید .
برای مطالعه متن کامل این مقاله روی لینک عبارت مقابل منبع کلیک کنید.
منبع : راهنمای انتخاب رشته حقوق ظرفیت و دانشگاه های پذیرنده کنکور انسانی