Ahmadreza پست خلافی را گزارش داده است .

دلیل گزارش:
در انجمن مناسب مطالب را ارسال کنید.
قوانین انجمن نیز مطالعه شود.
پست: اجزای متشکله دستگاه مسدود کننده آنتن موبایل
انجمن: انجمن کارآموزی
مدیران مخصوص: اطلاعاتی وارد نشده

ارسال شده توسط: msolgi_official
محتوای اصلی:
اجزای متشکله مسدودکننده امواج موبایل

يک دستگاه مسدود کننده امواج موبایل خیلی ساده تنها شاملسویچ on و off و یک چراغ که روشن بودن آن را نشان مي دهد ، است.
مسدودکننده های پيچيده تر شامل سوئيچ هايي است که دستگاه جمر را در فرکانس هاي گوناگونی فعال نموده . تقویت آنتن موبایل. تقویت کننده آنتن موبایل
اجزاي يک جمر موبایل شامل :

پاور دستگاه یا همان منبع تغذیه : دستگاه مسدودکننده سیگنال کوچک غالبا با برق AC کار میکنند ولی نمونه های کوچکتر آن با باطری نیز کار میکنند .
آنتن فرستنده : دستگاه مسدودکننده سیگنال تلفن همراه جهت فرستادن پارازیت داراي چند آنتن است. دیوایس های پیشرفته تر دارای آنتن بیشتر بوده که بازه بيشتري را تحت پوشش قرار میدهد و جهت فرکانس هاي خاصی طراحی میشود .
مدارها :مهمترين جزء يک سیستم مسدودکننده موبایل دارای:


تنظیم کننده ولتاژ نوسانگر (Voltage controlled oscillator) : وظیفه ان تولید فرکانس های راديويي است که با فرکانس های موبایل تداخل ایجاد کند .
بوستر amplification) RF) يا تقويت کننده سیگنال پارازیت : فرکانس ایجاد شده در سیستم جمر موبایل را تقویت نموده و به میزان مناسب جهت مختل نمودن امواج میرسد.
بوجود آورنده پارازيت یا تولید کننده نویز (Noise generator) : نویز جنریتور فرکانسهای تصادفي در بازه فرکانسي خاصی ایجاد نموده و بوسیله آن سيگنال هاي دریافتی بوسیله گوشی موبایل را مختل و مسدود میکند .
کنترل کننده مدار (Tuning circuit) : سیگنال را تحت نظر گرفته و در آن مسدودکننده سيگنال با فرستادن ولتاژ خاصی به نوسانگر پخش مي کند.