بسياري از بزرگسالاني که اهميت بالاي سلامتي خود را مي‌دانند و يا دوست دارند لبخند زيباتري داشته باشند،از درمان‌هاي ارتودنسي استفاده مي‌کنند دندان های ردیف و منظم باعث زیباتر شدن لبخند و حس خوشایند در...