کشف باگ CSRF در بخش مدیریت vBulletin 4.2.2

به تازگی یک آسیب پذیری جدید در بخش مدیریت vBulletin کشف شده است . ظاهرا این باگ مربوط به ماژول CP این اسکریپت انجمن ساز معروف و پر طرفدار می باشد . و...