شرکت آمریکایی سونوس را بیشتر به خاطر اسپیکرهای هوشمندش می‌شناسند. این شرکت 17 ساله مستقل، همزمان با نمایشگاه ایفا 2019 یک رویداد مهم را تجربه کرد و آن معرفی نخستین اسپیکر قابل حمل خود بود که سونوس...