قالب های آماده وب سایت گزینه خوبی برای اشخاصی که بودجه کم و یا زمان کمی دارند مناسب است.اما برای بعضی از کسب و کارها استفاده از این خدمات قالب مشکلاتی به وجود می اورد. برای این مشکل باید چه کار کرد؟...