سلام.

توجه: این تخفیف ویژه و محدود برای تعداد 3 نفر هستش.

تخفیف ها :
افزایش 10 کا ممبر واقعی کانال با قیمت ویژه و محدود 130 هزار تومان.


افزایش 20 کا ممبر واقعی به قیمت ویژه و محدود...