باسلام

ابتدا قبل از این که به آموزش بپردازم لازم میدانم در مورد واترمارک توضیح دهم .

واترمارک چیست ؟ یک متن یا آرم که میتونه امضا و معرف صاحب یک اثر یا عکس باشه . یا به عبارت دیگر ارمی را که...