با عرض سلام،


می خواهم در کانال تلگرا مم و در زیر هر پست یک دکمه ی کامنت بعنوان یک آپشن قرار بدهم ،

بطوریکه کاربران و اعضاء بتوانند کامنت های خود را بگذارند ؛ لطفا مراحل انجام آنرا بطور قدم به...