هدف این کانال ارائه اطلاعات در زمینه های تغذیه،تربیت،روانشناسی،مدو...و برگزاری مسابقات جذاب در رده سنی نوزادی تا 7 سالگی به مادران عزیز میباشد.با عضویت در این کانال دیگر نیازی به عضویت در چندین کانال...