بک لینک ها یکی از فاکتور های مهم سئو دامین هستنــد.بطور کلی، سئو و بهینه سازی یک سایت برای موتورهــای جستجو به دو عامل اصلی بهینه سازی صفحـات ســایــت و بهینه سازی دامین تقسیم می شوند. و اما بک لینک...