با درود فراوان.
بنده می خواهم ابزارک های (Widgets) سایتم در همه صفحات سایت نمایش داده شوند؛ در پایین هر ابزارک (Widget) گزینۀ Show widget on: وجود دارد که من All pages را انتخاب کرده ام. امّا...