سلام
من فیلد موبایل را در custom feild ایجاد کردم و تیک اجباری رو هم زدم ولی در فرم ثبت نام من نشون نمیده.
یه سوال دیگه داشتم چطوری میشه گفت اگه موبایل را وارد کرد دیگر ایمیل اجباری نباشد؟

من...