سلام

شمسی ساز موجود برای ایمیل های whmcs 6 فکر نکنم در حال حاظر موجود باشه . البته شاید اکثریت حواسشون به این بخش نبوده است ولی اگر با php کارکرده باشید ، میتوانید برپایه hook متغیر های این بخش...