با درود فراوان.
بنده می خواهم ابزارک های (Widgets) سایتم در همه صفحات سایت نمایش داده شوند؛ در پایین هر ابزارک (Widget) گزینۀ Show widget on: وجود دارد که من All pages را انتخاب کرده ام. امّا ابزارک ها فقط در صفحه اصلی و در صفحات پست های سایت ظاهر می شوند و در برگه های سایت (Pages) مانند تماس با ما و غیره ظاهر نمی شوند. این مشکل فقط برای ناحیه ابزارک دوم وجود دارد. آیا می توان آن را حل کرد؟