سلام

شما ممکن است بخواهید چنین چیزی رو به ووکامرس تون اضافه کنید :


یعنی ممکن بخواهید مشخصات مشتری رو به عنوان پیش نمایش اضافه کنید .

که داخلش مواردی مثل : ایمیل ، نام کاربری ، شماره تماس ، کد ملی ، کد اقتصادی ، ادرس ، شماره تلفن ، کدپستی ، شهر ، استان ، کشور و... باشه .

به این منظور ما داخل ووکامرس یک سری کد ها و کلاس ها داریم که در زیر به صورت خیلی خلاصه معرفی میکنم .

شما دقیقا کار بالا رو با استفاده از کد های زیر میتوانید انجام دهید :

کد PHP:
$woocommerce->session->order_id_bankmellat $order_id;
$order = new WC_Order$order_id );
function 
get_user_meta66($user_id) {

    
$address '';
    
$address .= get_user_meta$user_id'shipping_first_name'true );
    
$address .= ' ';
    
$address .= get_user_meta$user_id'shipping_last_name'true );
    
$address .= "\n";
    
$address .= get_user_meta$user_id'shipping_company'true );
    
$address .= "\n";
    
$address .= get_user_meta$user_id'shipping_address_1'true );
    
$address .= "\n";
    
$address .= get_user_meta$user_id'shipping_address_2'true );
    
$address .= "\n";
    
$address .= get_user_meta$user_id'shipping_city'true );
    
$address .= "\n";
    
$address .= get_user_meta$user_id'shipping_state'true );
    
$address .= "\n";
    
$address .= get_user_meta$user_id'shipping_postcode'true );
    
$address .= "\n";
    
$address .= get_user_meta$user_id'shipping_country'true );

    return 
$address;
}
//echo "<pre style='direction: ltr;text-align: left'>";
$Customer_Id $order->customer_id;
$billing_address $order->get_billing_first_name();
$Billing_Email $order->get_billing_email();
$Billing_Phone $order->get_billing_phone();
$Billing_Company $order->get_billing_company();
$Billing_Name $order->get_billing_first_name() . $order->get_billing_last_name();
$Billing_City $order->get_billing_city();
$Billing_State $order->get_billing_state() . $order->get_shipping_state();
$Billing_FormatedState =  WC()->countries->states[$order->get_billing_country()][$order->get_billing_state()]; //human readable formated state name
$Billing_Address1 $order->get_billing_address_1();
$Billing_PostCode $order->get_billing_postcode();
$Billing_User $order->get_user();
$Billing_UserId $Billing_User->ID;
$Billing_Mali =  get_user_meta($Billing_UserId"billing_melli"true );
$all_meta_for_user get_user_meta($Billing_UserId);
//print_r($woocommerce);
//var_dump($Billing_FormatedState);
//echo "</pre>"; 
یکسری منابع هم در این زمینه وجود دارد که در ادامه معرفی میکنم که ممکن است برایتان مفید باشد .


کد:
docs.woocommerce.com/wc-apidocs/class-WC_Order.html
docs.woocommerce.com/wc-apidocs/source-class-WC_Order.html#422-442
github.com/woocommerce/woocommerce/blob/master/includes/class-wc-order.php
github.com/woocommerce/woocommerce/blob/master/includes/class-wc-customer.php
woocommerce customer get_user_meta
codex.wordpress.org/Function_Reference/get_user_meta
developer.wordpress.org/reference/functions/get_user_meta/
webhat.in/article/woocommerce-tutorial/how-to-get-order-details-by-order-id/
hookr.io/classes/wc_shortcode_checkout/
gist.github.com/hereswhatidid/a568b41ed8570a0d4c2ac2ddb8514d1b
stackoverflow.com/questions/22843504/how-to-get-customer-details-from-order-in-woocommerce
امیدوارم توضیحات فوق مفید واقع شود ، این توضیحات برای استفاده از اطلاعات کاربران خیلی مفید هست و شما میتوانید با استفاده از منابع فوق هر نوع پیش نمایشی رو برای ووکامرس تون برنامه نویسی کنید ، اگر هر سئوالی در این خصوص داشتید میتوانید در ادامه مطرح نمایید .

خوشحال میشوم بتوانم به شما کمک کنم .

با آرزوی بهترین ها / پی سی وب