سلام و درودی بیکاران خدمت شما دوستان و بازدید کننده گان گرامی انجمن تخصصی پی سی وب :


روش اول : چک کردن زوج و فرد بودن اعداد :

ما در این روش از یک الگریتم بیتی استفاده میکنیم :

کد PHP:
$number 5;
if(
$number 1){
echo 
' عدد ' $number ' فرد است . ';
}else{
echo 
' عدد ' $number ' زوج است . ';

در این روش عدد مورد نظر را در عدد 1 , and بیتی می کنیم . در این روش عدد مورد نظر در مبنای 2 در عدد 1 در مبنای 2 and می شود .

اگر نتیجه صفر شد پس آن عدد زوج است در غیر این صورت آن عدد فرد می باشد

این یکی از ساده ترین راه ها هست .

روش دوم چک کردن زوج و فرد بودن اعداد :

ما در این روش عدد مورد نظر مون رو تقسیم بر 2 میکنیم :

کد PHP:
$number 3;
if(
$number 2){
echo 
' عدد ' $number ' فرد است . ';
}else{
echo 
' عدد ' $number ' زوج است . ';

در این روش از روی باقی مانده ی تقسیم اعداد متوجه زوج و فرد بودن آنها می شویم .

به این صورت که اگر باقی مانده عدد مورد نظر ما بر 2 مساوی با صفر بود ، پس آن عدد قطعا زوج هست ، در غیر این صورت اون عدد فرد هست .

روش سوم چک کردن زوج و فرد بودن اعداد :

در این روش از شرط تک خطی استفاده میکنیم .

کد PHP:
$number 11;
echo (
$number 'فرد' 'زوج'); 
این روش هم مانند روش قبلی است با این تفاوت که دستور if را به صورت خلاصه نوشته ایم . یعنی در یک خط شرط رو اوردیم .

روش چهارم : چک کردن زوج و فرد بودن اعداد :

در این روش از حلفه for استفاده میکنیم .

کد PHP:

for($i 1$i <= 16 $i++) {
    if(
$i 2){
        echo 
' عدد ' $i ' فرد است . ';
    }else{
        echo 
' عدد ' $i ' زوج است . ';
    }
    echo 
"<br>";

در روش بالا می خواهیم اعداد 1 تا 16 را بررسی کنیم که کدام یک زوج و کدام یک فرد هستند .

به همین منظور , حلقه ای درست کردیم که شامل اعداد 1 تا 16 می باشد .

روش پنجم : بررسی زوج و فرد بودن یک عدد در php :

در این روش از حلقه while استفاه میکنیم :

کد PHP:

$i 
0;
$N 16;
while(
$i <= $N){
    if(
$i 2){
        echo 
$i.' زوج';
    }else{
        echo 
$i.' فرد';
    }
    echo 
"<br>";
    
$i++;

ما یک حلقه درست کردیم و در ان اعداد 0 تا 16 رو بررسی میکنیم که کدام فرد است و کدام زوج است .

اگر شما هم از روش دیگری برای این کار استفاده می کنید , حتما آن را در ادامه به اشتراک بگذارید.