🌹گروه زندگی بهتر🌹

شرایط :
مطالب مرتبط با هر آنچه برای یک زندگی شاد و سالم نیاز داریم
اعم‌از :
روانشناسی
مطالب تربیتی
تغدیه ای
رفتار شناسی
موفقیت
مثبت نگری

متن عکس و فیلم در این حوزه مجاز است
چت کوتاه در حوزه موضوع گروه مجاز
مشاوره نیز انجام میشود منتهی تمام سوال خود را در قالب یک مطلب بگذارید و صبور باشید تا اساتید روانشناس پاسخ دهند
دوستان دقت نمایند که چت های بین اعضا پس از مدتی حذف میشوند لذا تمام سوال خود را در قالب یک مطلب بگذارید تا توسط ادمین ها حذف نگردد و روانشناسان پاسخگو باشند

پی وی بدون اجازه🚫
لینک تبلیغاتی 🚫
دعوا و بی احترامی درگپ 🚫
عکس و فیلم پورن 🚫
مطالب سیاسی 🚫

اینجا ما دنبال این نیستیم تعداد ممبر را بالا ببریم. فقط میخواهیم افراد با شخصیت تو گروه باشه گروهم مال خودتونه و همه اعضا میتونن دوستان خودشون را ادد کنن🌺

https://telegram.me/joinchat/BZXGfz6nUSLyXrRUva0JYw


🌹گروه زندگی بهتر🌹