نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: آیا موافق ادامه این خدمات هستید

رأی دهندگان
39.
  • بله

    37 94.87%
  • خیر

    2 5.13%

Designed With Cooperation

Of Creatively