آیا میدانید شما میتوانید به صورت "کاملا رایگان" سایت ، محصول خدمات و... خود را در پی سی وب معرفی کنید ؟

فرصت را از دست ندهید
انجمن مه سفر

نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: آیا از سایت و بسته آموزشی ما راضی بوده اید

رأی دهندگان
2.

این نظرسنجی تا تاریخ07-09-2017 ساعت 08:26 AM معتبر است

  • بله

    2 100.00%
  • خیر

    0 0%
نظرسنجی با انتخاب چندگانه

Designed With Cooperation

Of Creatively