آیا میدانید شما میتوانید به صورت "کاملا رایگان" سایت ، محصول خدمات و... خود را در پی سی وب معرفی کنید ؟

فرصت را از دست ندهید
انجمن مه سفر
مشاهده RSS Feed

MEHRDADFARAJI

حالت در دست تعمیر وردپرس با استفاده از .htaccess

به این مطلب امتیاز بدهید
با سلام خدمت همه‌ی وردپرسی‌ها
همونطور که مستحضر هستید افزونه های زیادی مانند WP Maintenance Mode برای دردست تعمیر ساختن وردپرس وجود داره! اما در این آموزش با استفاده از کدی که به فایل .htaccess اضافه خواهیم کرد این قابلیت را بدون نصب افزونه فعال خواهیم ساخت.
ابتدا یک فایل بانام maintetance.html در روت سایت خود بسازید و کدهای زیر را درون آن قرار دهید:
کد PHP:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">         <head>                 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">                 <title>Service Temporarily Unavailable</title>         </head>         <body>                 <h1>Service Temporarily Unavailable</h1>                 <p>The site is currently being updatedPlease try again later.<p>                 <hr>                 <address>Web Server at example.com</address>         </body></html
سپس کدهای زیر را به فایل htaccess روت سایت خود اضافه نمایید:
(قبل از اضافه‌کردن هرگونه کدی از فایل htaccess خود بکاپ بگیرید)
کد PHP:

# TEMP MAINTENANCE PAGE<IfModule mod_rewrite.c>RewriteEngine On # local ipRewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^123.456.678 # server ipRewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^111.222.333 # w3c validation# RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^128.30.52. # maintenance pageRewriteCond %{REQUEST_URI} !/maintenance [NC] # serve default 503 responseRewriteRule .* http://example.com/maintenance.html [R=503,L]</IfModule> # serve custom 503 responseErrorDocument 503 /maintenance.html <IfModule mod_headers.c># 3600 = 60 minutes# 86400 = 1 day# 604800 = 1 weekHeader always set Retry-After "86400"</IfModule> 
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

Designed With Cooperation

Of Creatively