آیا میدانید شما میتوانید به صورت "کاملا رایگان" سایت ، محصول خدمات و... خود را در پی سی وب معرفی کنید ؟

فرصت را از دست ندهید
انجمن مه سفر
مشاهده RSS Feed

mahanwork

درباره کمپرسور باد پیستونی و عملکرد آن

به این مطلب امتیاز بدهید
کمپرسور باد پیستونی ( Reciprocating Compressor )

کمپرسور باد پیستونی نوعی از کمپرسورها میباشد که امروزه استفاده بسیار زیادی نسبت به دیگر کمپرسورها دارد. امروزه در صنعت تبريد بيشتر از کمپرسور باد پيستوني استفاده مي شود. نوع کار کرد آن بصورت حرکت رفت و برگشت پیستون سیال میباشد.
کمپرسور باد پیستونی از قدرت چندین برابر که از چند دهم اسب تا چند صدم اسب میباشد و ممکن است از یک و یا چند سیلندر تشکیل شده باشد، نسبت به هم نوعان خود برخوردار است و بیشتر در سیستم تبرید مورد استفاده قرار می‎گیرد. سرعت محور کمپرسور باد پیستونی در حالت دورانی بین 2 تا 6 (r.s -1) متغیر می باشد.

گاها بعضی از مدل‎ها، ناحیه موتور و کمپرسور از هم جدا میباشد که به این نوع کمپرسورهاي باز گفته می‎شود. از این نوع بیشتر در یخچال های خانگی که موتور کوچکی دارند مورد استفاده قرار می‎گیرد. معمولاً مدل کمپرسور باز با قدرت هاي بالا افقي بوده و ممکن است بصورت دو عمله باشند. این در حالي است که مدل کمپرسور باد بسته عمودي و يک مرحله‎ای مي باشد.
تقسيم بندي کمپرسور باد پيستونی :

الف) کمپرسور باد پیستونی از نظر قدرت برودتي :
۱) ريز تا۵۳ kw h ( ۳۰۰ کيلو کالري در ساعت)
۲) کوچک از ۵۳ تا ۲۳ kw h ( ۳ تا ۲۰ هزار کيلو کالري در ساعت )
۳) متوسط از ۲۳ تا ۱۰۵ kw h ( ۲۰ تا ۹۰ هزار کيلو کالري در ساعت )
۴) بزرگ بيش از ۱۰۵ kw h ( بيش از ۹۰ هزار کيلو کالري در ساعت)
ب) از نظر مراحل تراکم به کمپرسور باد يک مرحله‎اي و کمپرسور باد دو يا سه مرحله‎اي .
ج) از نظر تعداد حفره کارگر به حرکت ساده به طوري که مبرد فقط در يک طرف پيستون متراکم مي شود و حرکت دوبل که مبرد به نوبت در هر دو طرف پيستون متراکم مي شود .
د) از نظر سيلندر به تک سيلندر و چند سيلندر .
و) از نظر قرار گرفتن محور سيلندرها به افقي و قائم و زاويه ( V شکل و مايل)
ر) از نظر ساختمان سيلندر و کارتر به ترکيبي و انفرادي .
م) از نظر مکانيزم ميل لنگ و شاتون به بدون واسطه ( معمولي ) و با واسطه .
اجزاء کمپرسور باد پيستونی تناوبي :

▪ کارتر

اساسی ترین قسمت برای اتصال قسمت‎های مختلف در کمپرسورهاي قائم و V ، کارتر میباشد که نيروي ايجاد شده را تحمل مي کند. همچنین بايد سخت و مقاوم باشد .
کارترهاي بسته تحت فشار مکش بوده و مکانيزم ميل لنگ، شاتون و روغن کاري در آن قرار مي گيرد و براي کنترل سطح روغن شيشه روغن نما و براي دسترسي به مکانيزم ميل لنگ و شاتون و پمپ روغن درپوشهاي حفره‎اي و جنبی وجود دارد. در کمپرسورهاي کوچک معمولاً يک درپوش حفره‎اي وجود دارد که به فلانژ بالائي کارتر سيلندر متصل مي گردد. در کمپرسور باد پیستونی متوسط بزرگ کارتر و سيلندر با هم ريخته مي شوند .
اين امر باعث کم شدن تعداد برجستگي ها و هرمتيک بودن کمپرسور و درست قرار گرفتن محور سيلندر ها نسبت به محور درز ( سوراخ ) زير ياطاقان ميل لنگ مي شود .
کارتر کمپرسور معمولاً از چدن ريخته شده بوده و در کمپرسور هاي کوچک از آلياژ آلومينيوم مي باشد.
▪ سيلندرها :

در کمپرسورهاي عمود ( قائم ) و V شکل بدون واسطه بصورت مجموعه دو سيلندر يا بصورت مجموع سيلندرها مي سازند . در سيستم کارتر بوش داخلي پرس مي شود که باعث کم شدن خورندگي و ساده شدن تعميرات مي گردد و در صورت سائيده شدن قابل تعويض هستند . مجموعه سيلندرها داراي کانال مکش و رانش مشترک مي باشند . تحولات در داخل سيلندر عبارت است از مکش و تراکم رانش مبرد است و بدنه سيلندر نيروهاي فشار گاز و فشردگي رينگها و نيروي نرمال مکانيزم ميل لنگ و شاتون را تحمل مي کند .
▪ پيستون:

در کمپرسورهاي عمودي وV و VV شکل بدون واسطه پيستون هاي تخت عبوري بکار مي رود . ولي در کمپرسورهاي غير مستقيم الجريان ساده تر و غير عبوري مي باشد . در پيستون هاي عبوري که فرم کشيده تري دارند و سوپاپ مکش روي آن قرار دارد کانالي وجود دارد که از طريق اين کانال بخار مبرد از لوله مکش به سوپاپ مکش هدايت شده . در کمپرسورهاي اتصال مستقيم با اتصال پيستون به شاتون به وسيله اشپيل هاي شناور پيستوني (۳ گژنپين ) انجام مي گيرد .
پيستون بدون رينگ معمولاً از چدن يا فولاد با کربنيک پائين ساخته مي شود . پيستون کمپرسورهاي افقي از چدن يا فولاد با تسمه هاي بابيتي در قسمت پائين مي باشد . مهره و پيستون از جنس فولاد است . در پيستون هاي تخت لوله اي سوراخ هاي زير گژنپين بايد در يک راستا و عمود بر محور پيستون باشد . ( براي اينکه در جمع کردن پيستون با شاتون پيستون نسبت به محور سيلندر کج نباشد . در پيستون هاي ديسکي سوراخ زير ميله بايد در يک راستاي سطح خارجي پيستون وسطح نگهدارنده لوله عمود بر محور پيستون باشد. شيارهاي رينگ ها بايد موازي هم بوده و سطوح خارجي آنها عمود بر پيستون باشد . مفصل اتصال پيستون و شاتون ( دسته پيستون ) کاملاً شناور و آزاد است و مي تواند در داخل بوش شاتون و بوشهاي بدنه پيستون آزادانه بچرخد.
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

Designed With Cooperation

Of Creatively