آیا میدانید شما میتوانید به صورت "کاملا رایگان" سایت ، محصول خدمات و... خود را در پی سی وب معرفی کنید ؟

فرصت را از دست ندهید
انجمن مه سفر
مشاهده RSS Feed

lawsaz

Basic principles of legal responsibility

به این مطلب امتیاز بدهید
Basic principles of legal responsibility
Legal responsibility is a legal relationship that one side of this attitude should respond to the unlawful action it has committed against another party.
Legal responsibility mainly has the following principles:
1. The principle of law. The basic principle of this principle is that legal liability can only be applied if there are legitimate grounds.
2. Principle of justice. The essence of this principle is that the offense must be proportionate to the gravity of the offense and should not be denied human dignity, and any law that would further aggravate the liability should not be used.
3. The principle of labor. The essence of this principle is that no offense should be avoided by the state, all violations should be disclosed, and the person who committed the offense should be punished.
4. The principle of completeness. The essence of this principle is that, taking into account the personal qualities of the person who committed the offense, he is not only responsible, but also educated, achieving certain goals.
برچسب ها: legal services in azerbaijan
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

Designed With Cooperation

Of Creatively