آیا میدانید شما میتوانید به صورت "کاملا رایگان" سایت ، محصول خدمات و... خود را در پی سی وب معرفی کنید ؟

فرصت را از دست ندهید
انجمن مه سفر
مشاهده RSS Feed

HamidrezA

فراخوان دريافت مقالات علمي پژوهشي جهت چاپ

به این مطلب امتیاز بدهید
به منظور توسعه، ترويج و انتشار موضوعات مرتبط با محورهاي نشريات علمي

دانشگاهي طرف قرارداد با خانه چاپ و نشر مقالات علمی ایران ، این مرکز علمی – پژوهشی بدين

وسيله از كليه انديشمندان، صاحب نظران و پژوهشگران محترم اعم از استادان، مديران و برنامه ريزان، دانشجويان،

كارشناسان و علاقه مندان دعوت به عمل مي آورد تا مقالات علمي پژوهشي خود را از طريق ایمیل موسسه ارسال نموده تا با ذكر نام نويسنده (گان) منتشر گردد.

شرايط پذيرش مقاله:


مقاله در جايي چاپ و يا هم زمان براي نشريه ديگري ارسال نشده باشد.

مقاله ارسالي تحقيقي و حاصل كار نويسنده (گان) باشد.

مقالات در ارتباط با حوزه تخصصي نشريه باشد.

مقالات مي تواند مستخرج از پايان نامه و با تأييد استاد راهنما باشد.

مرکز نشر مقالات علمی و یا نشريه در رد يا پذيرش مقالات و ويرايش آن ها آزاد است.
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

Designed With Cooperation

Of Creatively