آیا میدانید شما میتوانید به صورت "کاملا رایگان" سایت ، محصول خدمات و... خود را در پی سی وب معرفی کنید ؟

فرصت را از دست ندهید
انجمن مه سفر

Dying Light

Dying Light is an open-world first person survival horror video game developed by Polish video game developer Techland and published by Warner Bros. Interactive Entertainment. Announced in May 2013, it was released in January 2015 for Microsoft Windows, Linux, PlayStation 4, and Xbox One. The game was once planned to be released on PlayStation 3 and Xbox 360, but was later cancelled due to hardware limitations.
  1. Night Zombie From Dying Light
  2. Cover of Dying Light
نمایش تصاویر 1 به 2 از 2

Designed With Cooperation

Of Creatively